ТИМ ЕАД

Представяне

“ТИМ” ЕАД е регистрирано през 1993 г. с основен предмет в областта на охранителната дейност.
Услугите, които “ТИМ” ЕАД предлага, обслужват голям спектър от клиенти в различни потребителски групи. Те варират от пристанища и офис сгради до малки магазини и домове.

В “ТИМ” ЕАД работят над 2000 служители в осем регионални центъра - Варна, Бургас, София, Добрич, Плевен, Шумен, Несебър и Шабла.

Дружеството разполага с регистрация по търговския закон с предметна дейност охранителна дейност, лиценз за охрана на имущество на физически и юридически лица, лиценз за охрана на мероприятия, лиценз за персонална охрана, национални и регионален лиценз за радиочестоти, лиценз за противопожарно обследване, лиценз за охрана на ценни пратки и това, лиценз за осъществяване на далекосъобщения.

Също така “ТИМ” ЕАД притежава сертификати съгласно изискванията на Системата за управление на Качеството - ISO 9001:2015, Системата за управление на здраве и безопасност при работа - ISO 45001:2018, и Системата за Управление на Частни Дейности за Сигурност - БДС ISO 18788:2016

Дружеството има партньорство с ТИМ Секюрити Академи и Israeli Security Academy.

Предимства на “ТИМ” ЕАД

“ТИМ” ЕАД залага на качествен подбор, перфектно обучение на кадрите, висока степен на контрол и дисциплина, висока техническа и технологична обезпеченост на охранителния процес. Всичко това бива предложено на най-добрите цени.

 • Бърза реакция на мобилните патрули

  Средно 3 минути от получаване на сигнала.

 • Лесен начин на плащане

  Във всеки офис на ЦКБ, МСАТ, Easypay и Е-pay, както и плащане по банков път.

 • Пълно съдействие и взаимодействие с органите на реда

  Чрез установени и доказани процедури.

Сертификати

ТИМ ЕАД притежава сертификати за качество и безопасност:

Обработване на лични данни

(съгл. Регламент (ЕС) 2016/679)

Като администратор на лични данни „ТИМ” ЕАД се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Клиентската удовлетвореност във всички нейни аспекти е приоритет за нас, особено когато се отнася до Вашите данни. Ето защо възприемаме като наше задължение полагането на надлежна грижа при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита от неправомерни действия.

Клиенти:

 • Mtel ЕАД
 • Raiffeisenbank
 • UniCredit Bulbank
 • Лукойл България
 • ЕКО България
 • Холдинг “Св. Св. Константин и Елена“
 • ЦКБ АД
 • Летище Варна
 • Летище Бургас
 • Хотел-галерия “Графит” Варна
 • Хотел и спа “Азалия”
 • Хотел и спа “Астера”
 • “Проучване и добив на нефт и газ” АД
 • България Ер
 • ВиК АД
 • “Фърстлайн Канстракшън БГ” ЕООД
 • “Обзор Бийч Вакейшън” ЕООД
 • Пристанище “Леспорт” АД
 • "Сортови Семена" ООД
 • "Винарна Слънчев Замък" ООД