Контакти

Контакти

Допълнителен номер за контакт с денонощен диспечер в район Варна: 0875 304 022
Варна:
ул. Генерал Паренсов 3В
Телефон клиенти: 052 602 697, 0885 110 017
Денонощен диспечер: 0886 499 869, 0875 304 022
Виж на карта
Бургас:
бул. Демокрация 7
Клиенти Бургас: 052 602 697, 0885 110 017, 056 813 397
Денонощен диспечер: 0886 499 869, 0875 304 022
Виж на карта
Добрич:
ул. Дойран №4, ет. 2
Телефон клиенти: 058 605 523
Денонощен диспечер: 0886 499 869, 0875 304 022
Виж на карта
Плевен:
ул. Александър Стамболийски 1, ет. 3
Телефон клиенти: 052 602 697, 0885 110 017, 0886 593 753, 064 817 77
Денонощен диспечер: 0886 499 869, 0875 304 022
Виж на карта
София:
ул. Фредерик Жолио Кюри №20, ет. 6
Телефон клиенти: 052 602 697, 0885 110 017
Виж на карта
Шумен:
бул. "Княз Борис I-ви" 65, Варна
Телефон клиенти: 0899 963 043, 052 602 697, 0888 110 017
Виж на карта
E-mail: office@tim.bg