Курс за оръжие

Безопасно боравене с огнестрелно оръжие

В стрелбище "Комбат" към нашата партньорска „ТИМ Секюрити Академи” се стремим да Ви предложим пълен набор от услуги, курсове и обучения, свързани с придобиване и боравене с огнестрелно бойно оръжие. При нас можете да започнете от начално ниво и във времето да подобрявате своите умения или просто да превърнете стрелбата в свое хоби.

"ТИМ Секюрити Академи“ ежемесечно организира и провежда курс за безопасно боравене с oръжие. Обучението е подходящо, както за хора, желаещи лично оръжие, така и за хора, работещи в сферата на охранителната дейност и сигурността. Курсовете, които предлагаме включват както базови похвати, така и специализирани техники за стрелба.

След успешно завършване на курса, лицето има право да закупи и придобие разрешително за оръжие (пистолет). Лицето придобива право да работи като въоръжена охрана и да придобие разрешително за пистолет.

Обучението включва:

 • Теоретична подготовка:

  1. Видове леки стрелкови оръжия. Класификация. Боеприпаси за леки стрелкови оръжия. Спиращо действие и пробивна способност на боеприпасите.
  2. Правила за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси. Правила за съхранение и поддържане на оръжието и боеприпасите.
  3. Технически данни на 9 mm. пистолети "Макаров" и "Глок" - модели 17 и 19 и други.
  4. Правна подготовка:
   • правни норми регламентиращи дейностите с огнестрелно оръжие и боеприпаси
    (придобиване, съхранение и носене)
   • правни норми, регламентиращи използването на огнестрелно оръжие.
  5. Оказване долекарска помощ при наранявания с огнестрелно оръжие.
 • Практическа подготовка:

  1. Стрелба с пистолет по гръдна фигура (мишена № 4) на дистанция 25 метра на закрито стрелбище.
  2. Боеприпаси за обучение:
   • 22 cal.
   • 9 x 18 mm.
   • 9 x 19 mm.

Необходими документи:

 • Свидетелство за съдимост
 • Документ от психиатър
 • Един брой цветна паспортна снимка
 • Копие на лична карта

Цена: 300 лв.

За информация и записване за курса, телефон 0885 110 017 или и-мейл office@tim.bg

Оригиналните документи (свидетелство за съдимост и документ от психиатър) връщаме при получаване на документа за завършения курс.

Документът за завършения курс ще получите на място, на Стрелбище „Комбат” до шест работни дни след датата на изпита.