“ТИМ“ ЕАД продължава своята работа без промяна на работното време - Повече информация

Контакти

Контакти

Допълнителен номер за контакт с денонощен диспечер в район Варна: 0875 304 022
Варна:
ул. Генерал Паренсов 3В
Телефон клиенти: 052 602 697, 0885 110 017
Денонощен диспечер: 0886 499 869, 0875 304 022
Виж на карта
Бургас:
бул. Демокрация 7
Клиенти Бургас: 052 602 697, 0885 110 017, 056 846 324, 0887 999 845
Клиенти Несебър: 0887 999 845
Денонощен диспечер: 056 813 397, 0888 197 683
Виж на карта
Добрич:
ул. Дойран №4, ет. 2
Телефон клиенти: 0889 628 167
Денонощен диспечер: 0886 499 869, 0875 304 022
Виж на карта
Плевен:
ул. Александър Стамболийски 1, ет. 3
Телефон клиенти: 052 602 697, 0885 110 017, 064 800 662, 0886 593 753
Денонощен диспечер: 0886 499 869, 0875 304 022
Виж на карта
София:
ул. Фредерик Жолио Кюри №20, ет. 6
Телефон клиенти: 052 602 697, 0885 110 017
Виж на карта
Шумен:
бул. Велики Преслав № 236
Телефон клиенти: 0899 963 031
Виж на карта
E-mail: office@tim.bg