“ТИМ“ ЕАД продължава своята работа без промяна на работното време - Повече информация